CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1.  Chúng tôi tiếp nhận sửa đồ cho khách hàng khi mua hàng tại thương hiệu thời trang công sở Styles.Vn

2.  Thời gian sửa đồ tùy thuộc vào mức độ phức tạp của sản phẩm

3.  Chi phí sửa đồ tùy thuộc vào mức độ phức tạp của sản phẩm

4.  Mọi chi phí vận chuyển phát sinh do khách hàng tự chi trả.